Έλληνες και Κύπριοι ποιητές.

Φεβρουαρίου 08, 2016

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος e twinning “Bridging Mediterranean Civilizations using technology” τα δυο σχολεία Καλό Χωριό Κύπρου και το 3ο Δημοτικό σχολείο Σιάτιστας ασχολήθηκαν με Έλληνες και Κύπριους ποιητές.
Η Γ΄ τάξη του σχολείου μας ασχολήθηκε με τη ζωή και το έργο του ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ.

Γιορτή των Τριών ΙεραρχώνΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ.