Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 9:15 π.μ.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ