ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Σεπτεμβρίου 07, 2016

Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2016-2017 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12-09-2016 στις 10:15 π.μ..


Για την Α΄και Β΄ τάξη μόνο, ισχύουν τα παρακάτω:

Την Τρίτη 13-09-2016 και την Τετάρτη 14-09-2016 θα σχολάσουν στις 11:30.

Την Πέμπτη 15-09-2016 και την Παρασκευή 16-09-2016 θα σχολάσουν 12:25.

Απο Δευτέρα 19-09-2016 θα σχολάνε κανονικά στις 13:15.


Οι υπόλοιπες τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

την Τρίτη 13-09-2016 και την Τετάρτη 14-09-2016 θα σχολάσουν στις 12:25,

ενώ από την Πέμπτη 15-9-2016 και μετά θα σχολάνε κανονικά στις13:15.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ e TWINNINGΠαραμύθι από την Ανάποδη