Τη Δευτέρα 9/12/2019 παρουσιάστηκε στους μαθητές του σχολείου μας το πρόγραμμα της ΔΙΑΔΥΜΑ, με θέμα:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό.

?

Είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

?

Εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με στόχο την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων,

την ανακύκλωση τους , την επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών και τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

?

Ευχαριστούμε την κ. Καραπάτσιου Ευγενία για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας πρόσφερε.

?