Στις 15 Απριλίου 2019 οι τάξεις Γ’ και Δ του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας επισκέφτηκαν τον Εκθεσιακό χώρο στα Κοίλα Κοζάνης.

Οι μαθητές γνώρισαν τα παιχνίδια των Αρχαίων Ελλήνων και έπαιξαν παραδοσικά παιχνίδια.