ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ.

Φεβρουαρίου 09, 2016

Στα πλαίσια του προγράμματος e twinning “Bridging Mediterranean Civilizations using technology” τα δυο σχολεία Καλό Χωριό Κύπρου και το 3ο Δημοτικό σχολείο Σιάτιστας ασχολήθηκαν με Έλληνες και Κύπριους ποιητές.
Η Ε΄ τάξη του σχολείου μας ασχολήθηκε με τη ζωή και το έργο του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ.

Έλληνες και Κύπριοι ποιητές.Αν όλα τα παιδιά της γης- Γ ΡΙΤΣΟΣ