Αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά τις μέρες που βρίσκονται αναγκαστικά

στο σπίτι,είναι σωματική άσκηση και εκτόνωση!

Γι αυτό προτείνω 3 κανάλια στο You Tube στα οποία θα βρείτε προγράμματα

ασκήσεων ειδικά διαμορφωμένα για τα παιδιά.   (ΤΖΙΛΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ)

1.5 Minute/Move/kids Workout 1

2.Little Sports

3.Best Kids Exercice Video Workout At Home