Α΄ Δημοτικού: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-A

Β΄ Δημοτικού: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-B

Γ΄ Δημοτικού:  http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-C

Δ΄ Δημοτικού:  http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-D

Ε΄ Δημοτικού:  http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-E

Στ΄ Δημοτικού:  http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-F