Οι εγγραφές των μαθητών στην Α τάξη των  Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

                         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή( θα δοθεί από το σχολείο και θα επιστραφεί συμπληρωμένο).

3. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

     Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς.Το αναζητούν οι Διευθυντές των δημοτικών σχολείων.