Στις 30/5/2019 νοσηλεύτριες του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας ενημέρωσαν τους μαθητές των μεγάλων τάξεων για την προστασία-φροντίδα

των ματιών τους. Τις ευχαριστούμε θερμά.