Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης

Μαΐου 25, 2016

Στις 24 Μαΐου οι μαθητές της Ε ΄ τάξης και της ΣΤ΄ τάξης επισκέφθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης . Οι υπεύθυνοι (εθελοντές) ξενάγησαν τους μαθητές στα τμήματα του Μουσείου .Οι μαθητές θαύμασαν τα εκθέματα και τους ανθρώπους που συνέβαλαν , ώστε να οικοδομηθεί το στολίδι αυτό για την Κοζάνη.

Επίσκεψη στην Εταιρεία Τροφίμων ΠΙΤΕΝΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ