Αγαπητοί γονείς, μαθητές και μαθήτριες,

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 491/Β΄/9-2-2021ΦΕΚ, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της. Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής  κοινότητας (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου  6/Θ ΔΣ Σιάτιστας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Δήμου Βοϊου, θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνατε λίγο από το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας.

                                                        Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                        Σαμψωνίδου Βασιλική

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σαμψωνίδου Βασιλική, Δ/ντριαΜέτσιος Γεώργιος, Αν/τήςΔ/ντήςΠαπά Ναούμα
Λάγγα ΑναστασίαΤσιφτσόγλου ΜαρίαΤζαναμπέτη Αικατερίνη
Γκόλιας ΑθανάσιοςΛωτίδου ΙωάνναΚεφαλά Γεωργία
Δρογούτη ΒασιλικήΧασιώτης ΑθανάσιοςΤζιλίνη Αναστασία
Σαμαράς ΒασίλειοςΔημούλα ΠαναγιώταΟικονόμου Ασπασία
Καραγιάννης Απόστολος Μέρμιγκα ευστρατία  Γκουτζιαμάνη Ελισάβετ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Τσαφή Θεοδώρα Π/δρος2. Γρηγορίου Κορίνα Αντιπ/δρος3. Ξανθούλη Στυλιανή Γρ.
4. Σιόγκα Καφάση Αγνή Ταμίας5. Τσιαούση Ξένια6. Σιόγκα Τύπα Αγνή
7. Παλαιοκαστρίτη Χάιδω  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ : Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος (Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής  Α/θμιας  Εκπ/σης Δήμου Βοϊου)

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Σύμφωνα με το Ν. 2101/1992 η εκπαίδευση αποσκοπεί στην «πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων και των ικανοτήτων του παιδιού». Ο Ν. 1566/85, ο οποίος ορίζει τους βασικούς άξονες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, θέτει μεταξύ άλλων ως στόχους της εκπαίδευσης την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, με γνώμονα την καλλιέργεια δημοκρατικού, ελεύθερου και υπεύθυνου πνεύματος, δημιουργικής και κριτικής σκέψης «αντίληψης, συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου». Στους βασικούς συντελεστές για την επίτευξη αυτών των σκοπών περιλαμβάνεται «η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή».

Η δηµιουργία υγιούς σχολικού κλίµατος, που εξαρτάται από πλειάδα παραγόντων και ενεργειών της διεύθυνσης του σχολείου και των εκπαιδευτικών, κρίνεται ως καίριας σηµασίας για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του σχολείου και την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων. H εκπόνηση και τήρηση σχολικών κανονισµών µε τη συµµετοχή όλων των µελών της σχολικής κοινότητας συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό σε αυτό το στόχο.

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και το σεβασμό στα δικαιώματα όλων των μελών του κρίνεται απαραίτητη η έμφαση στον ουσιαστικό διάλογο και στην τακτική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών μέσα και έξω από τις τάξεις, αλλά και των κηδεμόνων τους. Επίσης η εκπαίδευση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, με συμμετοχικές μεθόδους, η ενίσχυση ομαδικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στον χώρο του σχολείου και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της έκφρασης των μαθητών/μαθητριών μέσα από έκδοση εντύπων, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και άλλα προγράμματα. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές μπορεί να επιτευχθεί σμίλευση των σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές/μαθήτριες, διαμόρφωση συνείδησης και πρακτικής κατά των κάθε μορφής διακρίσεων και ενεργοποίηση των ίδιων των παιδιών για την πρόληψη της βίας και την επίλυση συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου.

Όσον αφορά το ζήτημα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της σχολικής βίας, χρειάζεται να δοθεί έµφαση στην πρόληψη και στην εσωτερική οργάνωση της σχολικής µονάδας σχετικά µε τη διαχείριση των ̟περιστατικών βίας, µε έµφαση στην επικοινωνία και στην υποστήριξη τόσο των θυμάτων όσο και των θυτών, για την αναζήτηση ειρηνικών τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων και αποτροπή της επανάληψης των πράξεων που προξενούν δυσάρεστα συναισθήµατα σε άλλους µαθητές/ μαθήτριες. Οι σχολικές δραστηριότητες και η εκπαίδευση στα δικαιώµατα µπορούν να καλύπτουν και τα θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας στο σχολείο. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις και ενηµερώσεις σχετικά µε την άσκηση βίας, πώς εκδηλώνεται αλλά και για τους τρόπους που µπορεί να αποτραπεί µε την συνδροµή όλων. Τέλος, η ενίσχυση του ρόλου των µαθητών/μαθητριών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, ενδεχόµενα µέσα από τη δηµιουργία οµάδων φιλίας ή διαµεσολάβησης, ανάλογα µε τις δυνατότητες υποστήριξης των οµάδων αυτών από τους εκπαιδευτικούς, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

Για τη δημοκρατική διοίκηση και  εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ο κανονισμός λειτουργίας του θα πρέπει να υποστηρίζει τόσο το σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού όσο και τον σεβασμό στην προσωπικότητα των εκπαιδευτικών. Τα παιδιά δεν απολαμβάνουν μία ασύδοτη ελευθερία κάνοντας κατάχρηση της παιδικής τους ηλικίας και ελευθερίας αλλά μία συνειδητοποιημένη σχέση ισοτιμίας στον σχολικό χώρο με παράλληλο σεβασμό στην προσωπικότητα και τα θέλω τόσο των συνομηλίκων τους όσο και των ενηλίκων που εργάζονται σε αυτή.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση των µαθητών/μαθητριών στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα του παιδιού από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού µε συµµετοχικές και βιωµατικές µεθόδους, έτσι ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητά τα δικαιώµατα, τα παιδιά να αναλαµβάνουν ευθύνες για τον σεβασµό και την προάσπισή τους, να µαθαίνουν πώς να ενεργούν σε περιπτώσεις που γίνονται θύµατα ή µάρτυρες µιας παραβίασης δικαιώµατος. Η εκπαίδευση στα δικαιώµατα θα πρέπει να περιλαµβάνει ευαισθητοποίηση των µαθητών/μαθητριών για όλο το φάσµα των δικαιωµάτων, όπως προβλέπονται από τις διεθνείς συµβάσεις και την εθνική νοµοθεσία, και εκπαίδευσή τους στο σεβασµό της διαφορετικότητας, την αποφυγή του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της οµοφοβίας, στην επίλυση συγκρούσεων και στη διαµεσολάβηση. Μπορεί να γίνεται τόσο µέσω συναφών µαθηµάτων (π.χ. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε’/ΣΤ’ ∆ηµοτικού), όσο και µέσω άλλων µαθηµάτων , σχολικών δραστηριοτήτων, κ.α. Ωστόσο είναι εξαιρετικά σηµαντικό αφενός όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι οι ίδιοι ενήµεροι και ευαισθητοποιηµένοι ώστε να µπορούν να αναφέρονται στα δικαιώµατα µέσω διαθεµατικότητας, αφετέρου δε να χρησιµοποιούνται βιωµατικές µέθοδοι εκπαίδευσης, παιχνίδια ρόλων και να διεξάγονται τακτικά σχετικές συζητήσεις προκειµένου τα παιδιά να κατανοούν στην πράξη το νόηµα των δικαιωµάτων και τις διαδικασίες για την υλοποίησή τους σε κάθε περίσταση.

Η ευέλικτη ζώνη και οι σχολικές δραστηριότητες (προγράµµατα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά) συνεισφέρουν σε πολύ µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση καλού σχολικού κλίµατος, στην ανάπτυξη δεσµών, τόσο ανάµεσα στα παιδιά όσο και µεταξύ µαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, στην προαγωγή της έκφρασης και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των µαθητών, στη δηµιουργική εκτόνωση των εντάσεων που βιώνουν και στην προαγωγή του κοινωνικοποιητικού ρόλου του σχολείου.

Στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

Ειδικότερα:

 1. Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της ομάδας στην τάξη και στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής- η μαθήτρια. Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις και νόρμες διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του μαθητή να βρίσκεται σε αρμονία με την ομάδα και να έχει την αποδοχή και την αναγνώρισή της. Είναι λοιπόν σημαντικότατο να διαμορφωθεί περιβάλλον θετικό. Στο πλαίσιο του σχολείου οι ρόλοι μέσα στην ομάδα πρέπει να κατανέμονται με βάση τις επιδόσεις, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι μαθητές. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται και αυτά να προβάλλονται από το σχολείο. Έλλειμμα των μαθητών/μαθητριών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης.
 2. Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στον μαθητή/ μαθήτρια και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Ευνοϊκό λοιπόν περιβάλλον σχολικής ζωής μέσα στο οποίο ο μαθητής ζει, δραστηριοποιείται και προσπαθεί να καταξιωθεί, θα λειτουργήσει πολύ θετικά.

Επιμέρους ενδεικτικά στοιχεία του κανονισμού λειτουργίας τα οποία εντάσσονται στη φιλοσοφία που περιγράφεται παραπάνω αναφέρονται παρακάτω:

(α) Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι οι συνθήκες τέτοιες, ώστε ο μαθητής/ η μαθήτρια να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συμμετοχή του ευγενή φιλοδοξία.

(β) Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, και αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

(γ) Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποίηση, αποστολή του σχολείου.

(δ) Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών/μαθητριών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών/μαθητριών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Ιδιαίτερα τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία τριών (3) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τη Δ/νση του σχολείου. Επίσης συμπληρώνει και υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναφέρεται ο λόγος της έκτακτης απουσίας.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (ΑΔΥΜ), για τους μαθητές των Α’ και Δ΄ Τάξεων.
 • Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης Ατομικού Δελτίου Υγείας για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη Φυσική Αγωγή και ανάλογης βεβαίωσης, σε έντυπο που θα αποσταλεί, για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών/μαθητριών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση του σχολείου για τον λόγο της απουσίας ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς γνωστοποιούν στους γονείς και τους μαθητές:

(α) Το πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας του κλασικού και του ολοήμερου προγράμματος, όπως αυτά ορίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και

(β) Να υπενθυμίσει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του σχολείου μας:

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως τις 8: 15  από την κύρια είσοδο του σχολείου.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/μαθήτρια καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο  τότε μόνο αποχωρούν.
 • Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια της Διευθύντριας.
 • Η Διευθύντρια, ο Αναπληρωτής Δ/ντής και εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί  είναι υποχρεωμένοι για την ασφάλεια των παιδιών, να διατηρούν τις θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου τους κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

α. Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, διαμορφώνεται ως εξής:

 • υποδοχή των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο:   08:00 – 08:15
 • έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου:   08:15
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών/μαθητριών: 13:15 για όλες τις  τάξεις (εξάωρο)
 • έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος: 13:15 για όλες τις  τάξεις
 • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος: 16:οο

 Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η διάρκειά τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00΄- 08.15΄15΄Υποδοχή μαθητών
08.15΄- 09.40΄90΄1η διδακτική περίοδος
09.40΄- 10.00΄20΄Διάλειμμα
10.00΄- 11.30΄90΄2η διδακτική περίοδος
11.30΄- 11.45΄15΄Διάλειμμα
11.45΄- 12.25΄40΄5η ώρα
12.25΄- 12.35΄10΄Διάλειμμα
12.35΄- 13.15΄40΄6η ώρα – Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
13:15΄ – 13:20΄Διάλειμμα
13:20΄ – 14:00΄40΄Φαγητό – ανάπαυση
14.00΄- 14.15΄15΄Διάλειμμα
14.15΄- 15.00΄45΄1η ώρα
15.00΄- 15.15΄15΄Διάλειμμα
15.15΄-16.00΄45΄2η ώρα  

β. Σύμφωνα με τους ισχύοντες διοικητικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων (νομοθετικές – κανονιστικές διατάξεις), τις παιδαγωγικές αρχές και την εμπειρία των εκπαιδευτικών, έχουν καθοριστεί οι παρακάτω  κανόνες της καθημερινής λειτουργίας:

Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθυνόμαστε στον ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη,  απευθυνόμαστε στη διευθύντρια του σχολείου και στη συνέχεια, όταν κρίνεται σκόπιμο, στους αντίστοιχους Συντονιστές Εκπαίδευσης, ή τον Δ/ντή Εκπ/σης για παιδαγωγικά ή διοικητικά θέματα.

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η πόρτα θα κλείνει στις 8:20 ΄.

Σας επισημαίνουμε την ανάγκη τήρησης  της ώρας προσέλευσης .

Επικουρικά γνωστοποιούμε τον αριθμό τηλεφωνικής κλήσης του σχολείου: 2465021865, επικοινωνία με εκπαιδευτικούς κλασικού και ολοήμερου προγράμματος.

Ο καθαρισμός του διδακτηρίου θα πραγματοποιείται καθημερινά, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των καθαριστριών και τους όρους που καθόρισε το Υπουργείο Παιδείας.

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών/μαθητριών και του διδακτικού προσωπικού με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν, (για τη φετινή χρονιά λόγω πανδημίας η προσευχή θα πραγματοποιείται στην αρχή της πρώτης ώρας σε κάθε τάξη χωριστά υπό την ευθύνη του/της εκπαιδευτικού που έχει εκείνη την ώρα μάθημα). Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Οι μαθητές/μαθήτριες δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων  χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο/η εκπαιδευτικός της τάξης ή η διευθύντρια.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων ασυνόδευτοι, μόνο και εφόσον  ο γονέας- κηδεμόνας έχει υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία και έχει προσκομίσει στη Δ/ντρια του σχολείου.

Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

Όλοι οι μαθητές αναχωρούν από την κεντρική έξοδο του σχολείου στις κάτωθι ώρες:

Στο τέλος του εξαώρου, στις 13:15 για όλες τις τάξεις.

 • Στις 15:00 ή 16:00  για όσους μαθητές/μαθήτριες είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.

Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές/μαθήτριες κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

Για  οποιαδήποτε   αλλαγή στο πρόγραμμα οι γονείς θα ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση μέσω ηλ. ταχυδρομείου (email).

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο. Οι τρεις μικρές τάξεις στην πίσω αυλή και οι τρεις μεγάλες στην μπροστινή αυλή. Ο/η κάθε εκπαιδευτικός, o οποίος έχει μάθημα στο συγκεκριμένο τμήμα, θα πρέπει να συνοδεύει τους μαθητές στον αύλειο χώρο, τον τόπο δηλ. του διαλείμματος, να φροντίζει για την εκκένωση της αίθουσας και για τον αερισμό και την καθαριότητά της. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών/μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους/τις δασκάλους/λες ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές/μαθήτριες παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο, ή στο χώρο παραμονής των μαθητών/μαθητριών, σε περίπτωση κακοκαιρίας.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα, αποφεύγονταςτο τρέξιμο και το στρίμωγμα (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

            Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης  τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων.

Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο.

Προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της διευθύντριας και των εκπαιδευτικών με τους γονείς και με τους σχολικούς συντονιστές, για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Τα παιδιά δεν πρέπει να αφήνονται μόνα τους να οικοδομήσουν τις αξίες και τις ιδέες τους μέσα από εξωσχολικές δραστηριότητες αλλά αντίθετα η δόμηση του ηθικού τους κώδικα πρέπει να συντελείται μέσα στο σχολείο ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτού.

Η ευτυχία αλλά και ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού είναι από τα σημαντικά σημεία του σχολείου. Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται στο παιδί αρνητικά συναισθήματα μέσα από ποινές και τιμωρίες. Ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί την ευθιξία του και μέσα από αυτή αλλά και από τους κοινωνικούς κανόνες του σχολικού μικρόκοσμου το παιδί μαθαίνει να διεκδικεί και να απολαμβάνει την προσωπική του ευτυχία αλλά και να σέβεται την ευτυχία του άλλου. Συνεπώς, η κατάκτηση του αυτοελέγχου με την έννοια όχι της καταπίεσης και του εξαναγκασμού αλλά με την έννοια της ενσυναίσθησης των δικαιωμάτων των άλλων και της αρμονικής συνύπαρξης μέσα στο κοινωνικό σύνολο που δραστηριοποιούμαστε είναι το βασικό ζητούμενο της σχολικής αγωγής.

Στο σχολείο ο/η εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια στάση συντροφικότητας και επιθυμία δημιουργίας κλίματος οικειότητας. Ο μαθητής αντίστοιχα δραστηριοποιείται τελειότερα στην εργασία του και την έρευνά του, την παρατήρηση, την καινοτομία, την κριτική, την ανάληψη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών αυτών είναι οι μαθητές να αποβάλλουν την επιθετικότητα, να αναπτύσσουν κοινωνικότητα, να αποκτούν αυτοπεποίθηση. Στο σχολείο προτάσσεται η ψυχική ισορροπία των παιδιών. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συναισθηματικές λειτουργίες τους, αποφεύγεται ο εξαναγκασμός και τους αποδίδεται ο ανάλογος σεβασμός της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα ενισχύεται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ μαθητών και δασκάλου, η εμπιστοσύνη του δασκάλου σ’ αυτούς, η δημιουργία κλίματος και ατμόσφαιρας ελπίδας, η δημιουργικότητά των μαθητών και τελικά η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Στις εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις που, παρ’ όλες τις προσπάθειες για συνεργασία και συμμόρφωση στους κοινά αποδεκτούς κανόνες της σχολικής κοινότητας, ο μαθητής αρνείται να συνεργαστεί και παρεμποδίζει με τις πράξεις του την ομαλή λειτουργία του σχολείου ή δεν σέβεται τα δικαιώματα των άλλων, καλούνται οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή για μια κοινή προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με τον εκπαιδευτικό ή/και το σύλλογο διδασκόντων και τη διευθύντρια του σχολείου, ανάλογα με την περίπτωση. Μπορεί επίσης να ζητηθεί η συμβολή του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την αντιμετώπιση του προβλήματος ή και η βοήθεια παιδοψυχολόγου ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα.

Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι το έσχατο µέτρο, το οποίο λαµβάνει χώρα µόνο προς το συµφέρον του µαθητή και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα παιδαγωγικά µέτρα. Οι παραβατικές-αποκλίνουσες συμπεριφορές, θα καταγράφονται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής.

3.ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά. Η ομάδα πρόληψης-αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού του σχολείου θα προβαίνει σε προληπτικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και θα καλείται να αντιμετωπίσει φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού σε περίπτωση που προκύψουν σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, τις οικογένειες των εμπλεκομένων μαθητών, καθώς και με τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς.

4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητες τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, για αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο και ειδοποιούν τον/την εκπαιδευτικό ή τη διευθύντρια. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται.  Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

5.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ    ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020- 2021 καλωσορίζουμε τους μαθητές και τους γονείς τους στο σχολείο. Ευχόμαστε θερμά, σε όλους υγεία και στους μαθητές/μαθήτριες μας δημιουργικό ενδιαφέρον στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητές τους.

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε η πρόοδος των μαθητών να πραγματοποιείται  αποτελεσματικότερα.

Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.τ.λ. Η αποτελεσματική συνεργασία και ουσιαστική επικοινωνία εκπαιδευτικών- γονέων κρίνεται ως ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την υγιή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας έχει επίκεντρο τον μαθητή/μαθήτρια και αφορά όχι μόνο τη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς αλλά την ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής στη σχολική ζωή συνολικά. Οι γονείς θα πρέπει να έρθουν κοντά στους εκπαιδευτικούς και να μοιραστούν ο ένας με τον άλλον τη γνώση και τις δεξιότητες που κατέχουν βοηθώντας έτσι από κοινού στην αποτελεσματικότερη  υποστήριξη του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο. Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των γονιών και του διευθυντή/διευθύντριας και του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις, παρερμηνείες, εντάσεις και συγκρούσεις. Οι γονείς θα πρέπει να προσβλέπουν στην κατανόηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως εξειδικευμένων σε θέματα εκπαίδευσης. Η εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους δεν μπορεί να σημαίνει ότι οι γονείς γίνονται οι δάσκαλοι των παιδιών τους στο σπίτι. Θα πρέπει να υιοθετηθούν πρακτικές συμμετοχής από την πλευρά των γονιών ως παράγοντα που θα συνεισφέρει στις σχέσεις οικογένειας – σχολείου και στην εμπλοκή της οικογένειας στα σχολικά δρώμενα. Η συμμετοχή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να είναι ούτε ανταγωνιστική, ούτε διοικητική, ούτε επιβλητική αλλά συμπληρωματική προς το σχολείο. Μπορούν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές, ως πηγή διαφόρων μορφών μάθησης και εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως υποστηρικτές και όχι διαμορφωτές της διοίκησης του σχολείου.

Στο κείμενο που ακολουθεί και αποτελεί τον εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μας μονάδας αναφέρονται οι παρακάτω κανόνες:

1.   Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.

2.   Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διευθύντρια και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

3.   Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας -Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

4.   Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.

5.   Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή και οφείλει να προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης. Επίσης οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

6.   Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή/ Διευθύντριας του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή/Διευθύντριας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

7.   Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Η ενημέρωση χρειάζεται να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να είναι αμφίδρομη, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και γονείς να αλληλοενημερωθούν για την εικόνα του παιδιού στο σχολείο και στο σπίτι. Μπορεί να πραγματοποιείται με ατομικές συναντήσεις, τηλεφωνική επαφή, ενημερωτικά σημειώματα (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή τήρηση ημερολογίου/τετραδίου. Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και με επίσκεψη του εκπαιδευτικού στο σπίτι μετά από σχετική ενημέρωση των γονέων. Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο/δασκάλα της τάξης. Εκείνος/η ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις οι οποίες αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ή που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στην κεντρική είσοδο) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο/δασκάλα της τάξης και στη διευθύντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή/μαθήτριας. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον δάσκαλο/δασκάλα της τάξης ή τη διευθύντρια οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια (με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο θέμα).Σε περίπτωση απουσίας μαθητή ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.  Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή/μαθήτριας δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο .Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού. Θα πρέπει να γνωστοποιούνται  έγκαιρα από όλους τους εκπαιδευτικούς οι ημέρες και ώρες των προγραμματισμένων μηνιαίων συναντήσεων γονέων-εκπαιδευτικών. Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής εργασίας.

Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

•     Μια φορά τον μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών/μαθητριών.

•     Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία

•     Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Δ/ντρια ή τον/την Εκπαιδευτικό

•     Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου

•     Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων

•     Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου, σπουδών

•     Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό

•     Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση του Σχολείου.

•     Επίσης όλες οι ανακοινώσεις προς ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα. Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας,κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του .

Οι μαθητές/μαθήτριες διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου-αίθουσες, προαύλιο και τουαλέτες, καθαρούς.