ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Δ΄ΤΑΞΗΣ

Ιουνίου 10, 2016

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης παρουσίασαν τοπικούς χορούς και τραγούδια στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης.

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΝΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ e TWINNING