ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ                  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ