Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄τάξης γράφουν τα δικά τους άρθρα μέσω τηλεκπαίδευσης

-

Power point με τις εργασίες των μαθητών και των μαθητριών της Δ τάξης

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ 5 TABLETSeTwinning μέσω τηλεκπαίδευσης