Ο ΚΟΚΟΡΑΣ ΞΥΠΝΑΕΙ

Μαΐου 26, 2017

Οι μαθητές της Ε΄τάξης ζωγραφίζουν το τραγούδι ο κόκορας  ξυπνάει.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ.Φινλανδικός χορός ”Letkis ” από τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας