Με το τέλος του διδακτικού έτους η δασκάλα της Γ τάξης κ. Τσιφτσόγλου Μαρία, παρουσίασε στους γονείς και κηδεμόνες της τάξης,

τις δράσεις που πραγματοποίησε με τους μαθητές όλη τη χρονιά , στα δύο προγράμματα: Grandpa and grandna s  games και

Celebrating festivals-traditions across Europe, στα πλαίσια του προγράμματος e twinning.