Οι μαθητές της Στ’ τάξης του σχολείου μας καθώς και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο e-Twinning project “PUZZLE HUNTERS” εύχονται διαδικτυακά “ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ”.