Ρουμάνικος χορός από τους μαθητές του σχολείου μας

Μαρτίου 02, 2017

Hora moldoveneasca- Romania

e Twinning project  “Let’s sing and dance NOT only for Christmas but also for spring and nature”

Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων ΠαθήσεωνΔράσεις Ε.Φ.Ο.Α.: Τένις στα Σχολεία