Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τους μαθητές του σχολείου μας

Δεκεμβρίου 06, 2016

“Let’s sing for Christmas!” eTwinning project

Οι μαθητές της Δ’ και Στ΄τάξης τραγουδούν τα κάλαντα για τους etwinners φίλους τους.

Students of 4th and 6th class sing the Greek Christmas Carols for our etwinners friends.

Ημερολόγιο 2017 του 3ου Δημοτικού ΣχολείουΧριστουγεννιάτικες κάρτες από τα παιδιά της Δ΄τάξης