25η Μαρτίου 1821 ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

-

Φέτος, δεν μπορούμε να γιορτάσουμε στους δρόμους και στα σχολεία,
μπορούμε όμως να γιορτάσουμε στα σπίτια και στις οικογένειές μας.
Εύχομαι χρόνια πολλά για την Ελλάδα μας

25η ΜΑΡΤΙΟΥ“Μαθαίνουμε στο σπίτι”