Το 3ο Δημοτικό Σχολείο συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Δήμου Βοϊου για την απελευθέρωση της πόλης.

Αρχικά με την κατάθεση στο Ηρώο Πεσόντων , στην Πλατεία Δημαρχείου, την Παρασκευή 1/11/2019.

 

Κατόπιν παρευρέθηκε αντιπροσωπεία μαθητών (σημαία) μαζί με τη Διευθύντρια Σαμψωνίδου Βασιλική

και τη Γυμνάστρια Τζιλίνη Αναστασία στο Λόφο Καπιστίνη (Καστράκι), για την επιμνημόμηση δέηση

και την κατάθεση στεφάνων.

?

?

?

?

?

 

Τέλος τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου παρακολουθήσαμε τη δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο και κατόπιν μεταβήκαμε στο Ηρώο

της πόλης για την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων. Η παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω βροχής.